Privacy

25/05/2018
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader hiervan, heeft IDEAL&CO een privacy-verklaring opgesteld waarin uitgebreid staat hoe we met persoonsgegevens omgaan. In het kort komt dat hierop neer: IDEAL&CO verwerkt alleen gegevens voor zover dat nodig is om onze projecten uit te voeren, wij verwerken géén zogeheten bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, en wij verkopen géén persoonsgegevens. De volledige privacy-verklaring is hier te vinden op onze website: