Nidslogosk2

Nature-Inspired Design

Voor de TU Delft onderzoekt Ingrid het succes van duurzaamheidsstrategieën zoals Cradle to Cradle en Biomimicry in productontwikkeling. Zij bekijkt daarbij hoe en waarom het ontwerpers helpt bij het ontwikkelen van een nieuwe generatie duurzame producten.